Våra tjänster

Bygg & Fastighetskonsult I Stockholm har med sina 20 år i branschen lång erfarenhet, starkt kunnande och ett brett kontaktnät.

Projektledning

Med stor erfarenhet och ett gediget kunnande leder vi Er genom hela Byggprocessen från förstudie till färdigt byggprojekt.

Projektledning

Med stor erfarenhet och ett gediget kunnande leder vi Er genom hela Byggprocessen från förstudie till färdigt byggprojekt.

Kontakta oss

Byggledning

Som byggledare arbetar vi för att säkerställa produktionen, ekonomin samt tidplanen för att optimera Ert byggprojekt.

Byggledning

Som byggledare arbetar vi för att säkerställa produktionen, ekonomin samt tidplanen för att optimera Ert byggprojekt.

Kontakta oss

Besiktning

Vi utför entreprenadbesiktningar och statusbesiktningar.

Besiktning

Vi utför entreprenadbesiktningar och statusbesiktningar.

Kontakta oss

Kontrollansvar

Vi är kontrollansvariga enligt PBL 10 kap 9 §, med certifiering N.

Kontrollansvar

Vi är kontrollansvariga enligt PBL 10 kap 9 §, med certifiering N.

Kontakta oss