Kontakta oss

Projektledning

Vi leder vi Er genom hela Byggprocessen från förstudie till färdigt byggprojekt. Vid förstudien går vi igenom förutsättningarna för Ert projekt. Därefter påbörjas projekteringen.

Byggledning

Som byggledare för Ert projekt har vi kontinuerliga byggmöten tillsammans med Er och Entreprenören där vi stämmer av tider, ekonomi, projektering och problemlösning m.m.

Besiktningar

Vi utför Entreprenadbesiktningar.

I alla uppdrag har vi ett koncept där vi ser till att beställaren får ett så friktionsfritt genomförande som möjligt med avseende på ekonomi, tider och uppföljning i sitt projekt.

Stambyte

Inför stambytet utför vi en besiktning av samtliga berörda utrymmen för att skaffa oss information inom berörda områden.

Fasad-, fönster- och balkongrenovering

Vid fasadrenovering/omputs utför vi en grundlig genomgång av fasaden.

Takomläggning

Takomläggning kan vara omläggning av plåttak, tegeltak, papptak, gummiduk m.m.
Åtgärdsbehov kontrolleras vid en okulär besiktning av taket.

Vindsinredningar

Vid försäljning av råvind är vi behjälpliga med dels avtalsskrivning, dels uppföljning av projektet under ombyggnationen. Där vi tillvaratar Beställarens intressen med vad som faller på dennes ansvar vid ombyggnationen. Som yttertak, VVS, ventilation, el mm. Vi ansvarar för byggmöten, ekonomi, kontroller mm.

Gårdsombyggnader

Vid renovering av innergårdar samarbetar vi med en konstruktör som kopplas in i tidigt skede för att bedöma status på gården. Det kan handla om allt från förstärkningar av befintligt bjälklag till hel nedrivning och helt nytt bjälklag. Vi tar fram konstruktioner som förslag till en åtgärd på totalentreprenad.

Lokalanpassningar

I princip lika som vindsinredningar. Det som skiljer sig är att vid lokalanpassningar, t.ex. lokal till lgh finns VA, ventilation och el, mm.

Dräneringsarbeten

Dräneringsarbeten kan uppvisa överraskningar vid uppschaktning runt husgrunder.
Vi försöker minimera alla överraskningar genom noggrann projektering innan förfrågningsunderlaget fastställs.